Слушайте Радио в городе Прилуки

  Частота Название
  102.8 FM

  Радио ПланетаРадио Планета

  97.0 FM

  ХИТ FMХИТ FM

  100.3 FM

  РусскоеРусское

  104.8 FM

  Країна ФМКраїна ФМ

  102.0 FM

  Галактика ПлюсГалактика Плюс